انجمن پيپ ايران|تنها انجمن تخصصي پيپ توتون سيگاربرگ قهوه|پاسارگادتاباک
تکلیف تلخ - نسخه‌ی قابل چاپ

+- انجمن پيپ ايران|تنها انجمن تخصصي پيپ توتون سيگاربرگ قهوه|پاسارگادتاباک (https://www.pipeclubiran.com)
+-- انجمن: سيگار برگ و سيگار پيچ و فندك (https://www.pipeclubiran.com/forum-12.html)
+--- انجمن: شعر سیگار (https://www.pipeclubiran.com/forum-22.html)
+--- موضوع: تکلیف تلخ (/thread-5546.html)تکلیف تلخ - HERCUL - 2022/05/06

یگار گاهی فقط یک "سیگار" نیست ،
تکلیف تلخی است که زندگی برایمان روشن کرده است