انجمن پيپ ايران|تنها انجمن تخصصي پيپ توتون سيگاربرگ قهوه|پاسارگادتاباک
یک پیپ پاسارگادتاباکی - نسخه‌ی قابل چاپ

+- انجمن پيپ ايران|تنها انجمن تخصصي پيپ توتون سيگاربرگ قهوه|پاسارگادتاباک (https://www.pipeclubiran.com)
+-- انجمن: مباحث مربوط به پيپ (https://www.pipeclubiran.com/forum-5.html)
+--- انجمن: انواع پيپ (https://www.pipeclubiran.com/forum-6.html)
+---- انجمن: شعر پیپ (https://www.pipeclubiran.com/forum-18.html)
+---- موضوع: یک پیپ پاسارگادتاباکی (/thread-5292.html)یک پیپ پاسارگادتاباکی - HERCUL - 2021/12/24

گاهی فقط یک حاشیه ی امن و آرام میخواهی ؛
به دور از تمامِ دوست داشتن ها
به دور از تمامِ دلتنگی ها
به دور از تمامِ خواستن ها ، نخواستن‌ها ...
تو باشی و یک فنجان قهوه ی داغ ، یک پیپ پاسارگادتاباکی، چند تکه شکلاتِ تلخ و یک موسیقیِ ملایم ،
چشمانت را ببندی ،
لم بدهی وسطِ یک بیخیالیِ مطلق و تا چشم کار می کند ؛
عینِ خیالت نباشد .....?