انجمن پيپ ايران|تنها انجمن تخصصي پيپ توتون سيگاربرگ قهوه|پاسارگادتاباک
گاهی.... - نسخه‌ی قابل چاپ

+- انجمن پيپ ايران|تنها انجمن تخصصي پيپ توتون سيگاربرگ قهوه|پاسارگادتاباک (https://www.pipeclubiran.com)
+-- انجمن: مباحث مربوط به قهوه - قهوه جوش - قهوه ساز (https://www.pipeclubiran.com/forum-1.html)
+--- انجمن: انواع قهوه (https://www.pipeclubiran.com/forum-2.html)
+---- انجمن: شعر قهوه (https://www.pipeclubiran.com/forum-17.html)
+---- موضوع: گاهی.... (/thread-4964.html)گاهی.... - HERCUL - 2021/02/21

??
گاهی دلت یک عشقِ بی اندازه می خواهد
همصحبتی محبوب و پُرآوازه مـی خواهـد

گاهـی فقط یک قهوه در یک صبحِ پاییزی
یک دفتر و خودکار و شعری تازه می خواهد