انجمن پيپ ايران|تنها انجمن تخصصي پيپ توتون سيگاربرگ قهوه|پاسارگادتاباک
☕️ ICO - نسخه‌ی قابل چاپ

+- انجمن پيپ ايران|تنها انجمن تخصصي پيپ توتون سيگاربرگ قهوه|پاسارگادتاباک (https://www.pipeclubiran.com)
+-- انجمن: مباحث مربوط به قهوه - قهوه جوش - قهوه ساز (https://www.pipeclubiran.com/forum-1.html)
+--- انجمن: انواع قهوه (https://www.pipeclubiran.com/forum-2.html)
+---- انجمن: شعر قهوه (https://www.pipeclubiran.com/forum-17.html)
+---- موضوع: ☕️ ICO (/thread-4913.html)☕️ ICO - HERCUL - 2020/10/25

در این دنیا آنکه کار میکند چیزی بدست نمی آورد و آنکه چیزی به دست می آورد، کار نمیکند.

فقر در صنعت قهوه توسط سفیدپوستان یقه سفید تولید می‌شود تا طعم قهوه تلخ بماند...!

کارگر برای نجات خانواده خود هر روز میمرد تا نمیرند!

با پايين ترین قیمت، کیسه های درد آن ها را می‌خرند و با بالاترین قیمت، کافئین را درون گلوی ما می‌پاشند، تا نفر سوم پول ها را روست کنند.

چرا کسی از تجاوز به دختران جوان در مزارع قهوه نمی‌گوید؟

دستمزد کارگران زخم خورده چقدر است؟ شانه هایشان را دیدید؟

کودکان کار، متخصصین بیسواد، باسواد رنجنامه ای هستند که در کلاس فرآیند طبيعي مرگ فارغ‌ التحصیل شده اند.

مادری را می‌شناختم که از درد زایمان سبد قهوه را گاز میزد...!

سازمان حقوق حشر سکوت میکند. (محکوم می‌کند)
سازمان جهانی قهوه (ICO) سکوت میکند. ( محکوم می‌کند)

من و تو ما سکوت میکنیم و در نهایت لذت فنجان را با یک عکس دو تایی هشتگ میکنیم!