انجمن پيپ ايران|تنها انجمن تخصصي پيپ توتون سيگاربرگ قهوه|پاسارگادتاباک
قهوه را خورد و فنجان را شکست - نسخه‌ی قابل چاپ

+- انجمن پيپ ايران|تنها انجمن تخصصي پيپ توتون سيگاربرگ قهوه|پاسارگادتاباک (https://www.pipeclubiran.com)
+-- انجمن: مباحث مربوط به قهوه - قهوه جوش - قهوه ساز (https://www.pipeclubiran.com/forum-1.html)
+--- انجمن: انواع قهوه (https://www.pipeclubiran.com/forum-2.html)
+---- انجمن: شعر قهوه (https://www.pipeclubiran.com/forum-17.html)
+---- موضوع: قهوه را خورد و فنجان را شکست (/thread-4668.html)قهوه را خورد و فنجان را شکست - HERCUL - 2019/11/02

قهوه را خورد و فنجان را شکست
چای را نوشید و لیوان را شکست
عاشقش بودم دل من را شکست
او نمک خورد و نمکدان را شکست
حال او هست لایق انچه که هست
لایق بودن با ادم های پست
من هم مست از مي و سیگار بدست
راستي ،زیر سیگاریم کجاست
یادم امد،لعنتی ان را شکست
پر ز خاکستر شد این قاب عکس
راستی، عکسمان را یادت هست
این یکی را هم من خواهم شکست