انجمن پيپ ايران|تنها انجمن تخصصي پيپ توتون سيگاربرگ قهوه|پاسارگادتاباک
این روزهای پاییزی ... - نسخه‌ی قابل چاپ

+- انجمن پيپ ايران|تنها انجمن تخصصي پيپ توتون سيگاربرگ قهوه|پاسارگادتاباک (https://www.pipeclubiran.com)
+-- انجمن: مباحث مربوط به پيپ (https://www.pipeclubiran.com/forum-5.html)
+--- انجمن: انواع پيپ (https://www.pipeclubiran.com/forum-6.html)
+---- انجمن: شعر پیپ (https://www.pipeclubiran.com/forum-18.html)
+---- موضوع: این روزهای پاییزی ... (/thread-4663.html)این روزهای پاییزی ... - HERCUL - 2019/11/02

این روزهای پاییزی ...
با چشمان بسته موسیقی گوش میکنم
با چشمان بسته قدم میزنم
با چشمان بسته قهوه مینوشم
با چشمان بسته پیپ میکشم
با چشمان بسته شعر میخوانم
حتی با چشمان بسته نفس میکشم
تو نیستی و من
با چشمان بسته زندگی میکنم...
با چشمان بسته...با خیالِ بودن تو...