انجمن پيپ ايران|تنها انجمن تخصصي پيپ توتون سيگاربرگ قهوه|پاسارگادتاباک
گم - نسخه‌ی قابل چاپ

+- انجمن پيپ ايران|تنها انجمن تخصصي پيپ توتون سيگاربرگ قهوه|پاسارگادتاباک (https://www.pipeclubiran.com)
+-- انجمن: مباحث مربوط به پيپ (https://www.pipeclubiran.com/forum-5.html)
+--- انجمن: انواع پيپ (https://www.pipeclubiran.com/forum-6.html)
+---- انجمن: شعر پیپ (https://www.pipeclubiran.com/forum-18.html)
+---- موضوع: گم (/thread-4656.html)گم - HERCUL - 2019/11/02

برای گم شدن همیشه نباید تو کوچه پس کوچه های غربت باشی
گاهی وقت ها با روشن کردن یک پیپ توی اتاق خودت، میان تک تک خاطراتت گم میشی...!
اون وقت باید خیلی به عقب برگردی تا خودت را پیدا کنی ،خیلی...