انجمن پيپ ايران|تنها انجمن تخصصي پيپ توتون سيگاربرگ قهوه|پاسارگادتاباک
یک پیپ پاسارگادتاباکی برای تنهایی - نسخه‌ی قابل چاپ

+- انجمن پيپ ايران|تنها انجمن تخصصي پيپ توتون سيگاربرگ قهوه|پاسارگادتاباک (https://www.pipeclubiran.com)
+-- انجمن: مباحث مربوط به پيپ (https://www.pipeclubiran.com/forum-5.html)
+--- انجمن: انواع پيپ (https://www.pipeclubiran.com/forum-6.html)
+---- انجمن: شعر پیپ (https://www.pipeclubiran.com/forum-18.html)
+---- موضوع: یک پیپ پاسارگادتاباکی برای تنهایی (/thread-4597.html)یک پیپ پاسارگادتاباکی برای تنهایی - HERCUL - 2019/08/23

چند اسکناس مچاله
یک پیپ پاسارگادتاباکی برای تنهایی
آه، بلیط یک طرفه
چیزی
غمگین تر از تو
در جیب های دنیا پیدا نکرده ام...