انجمن پيپ ايران|تنها انجمن تخصصي پيپ توتون سيگاربرگ قهوه|پاسارگادتاباک
بی کسی - نسخه‌ی قابل چاپ

+- انجمن پيپ ايران|تنها انجمن تخصصي پيپ توتون سيگاربرگ قهوه|پاسارگادتاباک (https://www.pipeclubiran.com)
+-- انجمن: مباحث مربوط به قهوه - قهوه جوش - قهوه ساز (https://www.pipeclubiran.com/forum-1.html)
+--- انجمن: انواع قهوه (https://www.pipeclubiran.com/forum-2.html)
+---- انجمن: شعر قهوه (https://www.pipeclubiran.com/forum-17.html)
+---- موضوع: بی کسی (/thread-4594.html)بی کسی - HERCUL - 2019/08/23

چای گیجی وسط کافه ی دنیا بودم!
قند لبخند تو پیش همه محبوبم کرد
دور کردند تورا تا که مرا سرد کنند،
تلخی بی کسی ام قهوه ی مرغوبم کرد!