انجمن پيپ ايران|تنها انجمن تخصصي پيپ توتون سيگاربرگ قهوه|پاسارگادتاباک
شبیه کسی شده ام که... - نسخه‌ی قابل چاپ

+- انجمن پيپ ايران|تنها انجمن تخصصي پيپ توتون سيگاربرگ قهوه|پاسارگادتاباک (https://www.pipeclubiran.com)
+-- انجمن: مباحث مربوط به پيپ (https://www.pipeclubiran.com/forum-5.html)
+--- انجمن: انواع پيپ (https://www.pipeclubiran.com/forum-6.html)
+---- انجمن: شعر پیپ (https://www.pipeclubiran.com/forum-18.html)
+---- موضوع: شبیه کسی شده ام که... (/thread-4526.html)شبیه کسی شده ام که... - HERCUL - 2019/07/08

شبیه کسی شده ام
که پشت دود پیپش
با خود می گوید:
ترک میکنم
پیپ را
خانه را
زندگی را
و باز یک پک دیگر می زند....