انجمن پيپ ايران|تنها انجمن تخصصي پيپ توتون سيگاربرگ قهوه|پاسارگادتاباک
دیوانه ی درون من - نسخه‌ی قابل چاپ

+- انجمن پيپ ايران|تنها انجمن تخصصي پيپ توتون سيگاربرگ قهوه|پاسارگادتاباک (https://www.pipeclubiran.com)
+-- انجمن: مباحث مربوط به پيپ (https://www.pipeclubiran.com/forum-5.html)
+--- انجمن: انواع پيپ (https://www.pipeclubiran.com/forum-6.html)
+---- انجمن: شعر پیپ (https://www.pipeclubiran.com/forum-18.html)
+---- موضوع: دیوانه ی درون من (/thread-4470.html)دیوانه ی درون من - salarsamadian - 2019/04/18

در من
دیوانه ای جا مانده
که دست از دوست داشتنت بر نمی دارد

با تو قدم میزند
حرف میزند
میخندد
شعر می خواند
قهوه می خورد
پیپ میکشد

فقط نمی تواند در آغوش بگیردت

به گمانم همین بی آغوشی
او را خواهد کشت

[attachment=176]