انجمن پيپ ايران|تنها انجمن تخصصي پيپ توتون سيگاربرگ قهوه|پاسارگادتاباک
QajariCoffee - نسخه‌ی قابل چاپ

+- انجمن پيپ ايران|تنها انجمن تخصصي پيپ توتون سيگاربرگ قهوه|پاسارگادتاباک (https://www.pipeclubiran.com)
+-- انجمن: مباحث مربوط به قهوه - قهوه جوش - قهوه ساز (https://www.pipeclubiran.com/forum-1.html)
+--- انجمن: انواع قهوه (https://www.pipeclubiran.com/forum-2.html)
+---- انجمن: شعر قهوه (https://www.pipeclubiran.com/forum-17.html)
+---- موضوع: QajariCoffee (/thread-4413.html)QajariCoffee - HERCUL - 2019/02/03

Best death Eating "QajariCoffee"  
Because  Always              
The base is a  "mistress"        
بهترین مرگ ،
خوردن قهوه ےقجرےاست

چون همیشـه
پـاے یــڪ #معشـــوقـه
در میان است...