انجمن پيپ ايران|تنها انجمن تخصصي پيپ توتون سيگاربرگ قهوه|پاسارگادتاباک
آلبومی دارم پر از عکس های تو - نسخه‌ی قابل چاپ

+- انجمن پيپ ايران|تنها انجمن تخصصي پيپ توتون سيگاربرگ قهوه|پاسارگادتاباک (https://www.pipeclubiran.com)
+-- انجمن: مباحث مربوط به قهوه - قهوه جوش - قهوه ساز (https://www.pipeclubiran.com/forum-1.html)
+--- انجمن: انواع قهوه (https://www.pipeclubiran.com/forum-2.html)
+---- انجمن: شعر قهوه (https://www.pipeclubiran.com/forum-17.html)
+---- موضوع: آلبومی دارم پر از عکس های تو (/thread-4412.html)آلبومی دارم پر از عکس های تو - HERCUL - 2019/02/03

آلبومی دارم
پر از عکس های تو
که فقط پنجشنبه ها بازش می کنم

و می نشینم به تماشایت
قهوه ای را تلخ می نوشم
و با شیرینی نگاهت  
خودم را
به جمعه ای دیگر می رسانم ...

تو تنها دلخوشی
پنجشنبه های منی !