انجمن پيپ ايران|تنها انجمن تخصصي پيپ توتون سيگاربرگ قهوه|پاسارگادتاباک

نسخه‌ی کامل: آدم از چی می‌میرد؟
شما در حال مشاهده‌ی نسخه‌ی متنی این صفحه می‌باشید. مشاهده‌ی نسخه‌ی کامل با قالب بندی مناسب.
فکر می‌کنید آدم از چی می‌میرد؟
از گرسنگی؟ از سیگار؟ از غصه؟!
نه؛ آدم از بی‌امیدی می‌میرد.
از اینکه هرروز صبح چشم‌هایش را باز کند
و نداند چرا باید از جایش بلند شود!

? فرانسیس فورد کاپولا