انجمن پيپ ايران|تنها انجمن تخصصي پيپ توتون سيگاربرگ قهوه|پاسارگادتاباک

نسخه‌ی کامل: یک نفر مدام سیگار میکشد...
شما در حال مشاهده‌ی نسخه‌ی متنی این صفحه می‌باشید. مشاهده‌ی نسخه‌ی کامل با قالب بندی مناسب.
یک نفر مدام سیگار میکشد...
زنی هنگام آشپزی
ترانه ای غمگین را زمزمه می کند...
دختری به بهانه ی فیلم اشک میریزد...
پسری نیمه شب در خیابان پرسه میزند...
همه دلتنگند، همین...