انجمن پيپ ايران|تنها انجمن تخصصي پيپ توتون سيگاربرگ قهوه|پاسارگادتاباک

نسخه‌ی کامل: گاهی....
شما در حال مشاهده‌ی نسخه‌ی متنی این صفحه می‌باشید. مشاهده‌ی نسخه‌ی کامل با قالب بندی مناسب.
??
گاهی دلت یک عشقِ بی اندازه می خواهد
همصحبتی محبوب و پُرآوازه مـی خواهـد

گاهـی فقط یک قهوه در یک صبحِ پاییزی
یک دفتر و خودکار و شعری تازه می خواهد