انجمن پيپ ايران|تنها انجمن تخصصي پيپ توتون سيگاربرگ قهوه|پاسارگادتاباک

نسخه‌ی کامل: شاعرها اهل جنگ نیستند...
شما در حال مشاهده‌ی نسخه‌ی متنی این صفحه می‌باشید. مشاهده‌ی نسخه‌ی کامل با قالب بندی مناسب.
شاعرها
اهل جنگ و دردسر نیستند؛
خیلی که از دستت دلخور باشند
کنار پنجره می نشینند ،  پیپ میکِشَند و
روی یک کاغذ
می نویسند " تو "
و مچاله اش می کنند...