انجمن پيپ ايران|تنها انجمن تخصصي پيپ توتون سيگاربرگ قهوه|پاسارگادتاباک

نسخه‌ی کامل: بایستی بیشتر تلاش کنیم
شما در حال مشاهده‌ی نسخه‌ی متنی این صفحه می‌باشید. مشاهده‌ی نسخه‌ی کامل با قالب بندی مناسب.
از امروز بیشتر تلاش کنیم
برای خودمان
خانواده خودمون
برای فردای خودمان
برای ایران
برای وطنمون
دوست و دشمن را بشناسین چه داخلی چه خارجی
از امروز برای ایران
برای خودمان بهتر از قبل باشیم
تلاش بیشتر
تولیدات داخلی بهتر
با کیفیت تر
هر کسی در هر شغلی یه کار جدید کنه
شعار نیست
عمل می کنیم
ما ایرانی هستیم ما می تونیم
ما بلدیم
http://www.mastrorahimi.com/
به امید خدا