انجمن پيپ ايران|تنها انجمن تخصصي پيپ توتون سيگاربرگ قهوه|پاسارگادتاباک

نسخه‌ی کامل: سیگار لطفا ?
شما در حال مشاهده‌ی نسخه‌ی متنی این صفحه می‌باشید. مشاهده‌ی نسخه‌ی کامل با قالب بندی مناسب.
دلم میخواهد تمام افسوس های دلم را ،غمهای دلم را به بیرون بریزم.دلم میخواهد گوشه ای بنشینم وخیره به دیوار روبرویم ،برگهای دفترم را ورق به ورق پاره کنم و کبریت بکشم بهشان وسیگاری روشن کنم و آنگاه تمام دوست داشتنهایم دووووود شود و به آسمان رود .همه ی دلتنگی هایم ،آتش بگیرد که آتش بجانم زده و اشکهایم که روی برگ نوشته ها ی سوخته خشک شده بود،بخارشود و به قعر تنهایی برود .پک محکمی به  سیگارم بزنم تا بغض هایم دود شود ودر مه سیگار مدفون .دنیا درپس سیگار چه دیدنیست ،آتش ،دود ،خاکستر. دلم چه بد  بارانیست ،سیگار لطفا ??