انجمن پيپ ايران|تنها انجمن تخصصي پيپ توتون سيگاربرگ قهوه|پاسارگادتاباک

نسخه‌ی کامل: این روزهای پاییزی ...
شما در حال مشاهده‌ی نسخه‌ی متنی این صفحه می‌باشید. مشاهده‌ی نسخه‌ی کامل با قالب بندی مناسب.
این روزهای پاییزی ...
با چشمان بسته موسیقی گوش میکنم
با چشمان بسته قدم میزنم
با چشمان بسته قهوه مینوشم
با چشمان بسته پیپ میکشم
با چشمان بسته شعر میخوانم
حتی با چشمان بسته نفس میکشم
تو نیستی و من
با چشمان بسته زندگی میکنم...
با چشمان بسته...با خیالِ بودن تو...