انجمن پيپ ايران|تنها انجمن تخصصي پيپ توتون سيگاربرگ قهوه|پاسارگادتاباک

نسخه‌ی کامل: بی کسی
شما در حال مشاهده‌ی نسخه‌ی متنی این صفحه می‌باشید. مشاهده‌ی نسخه‌ی کامل با قالب بندی مناسب.
چای گیجی وسط کافه ی دنیا بودم!
قند لبخند تو پیش همه محبوبم کرد
دور کردند تورا تا که مرا سرد کنند،
تلخی بی کسی ام قهوه ی مرغوبم کرد!