انجمن پيپ ايران|تنها انجمن تخصصي پيپ توتون سيگاربرگ قهوه|پاسارگادتاباک

نسخه‌ی کامل: من آن غم انگیز ترینِم...
شما در حال مشاهده‌ی نسخه‌ی متنی این صفحه می‌باشید. مشاهده‌ی نسخه‌ی کامل با قالب بندی مناسب.
در روزمرگی هایمان گاهی یک چیزی بلاخره تمام میشود؛
یکی آخرین قهوه اش را با خوردن اخرین جرعه اش تمام میکند.
دیگری با خواندن بندِ آخر،کتابی را تمام میکند.
دیگری غم هایش تمام میشودو بلعکس.
و غم انگیز ترینِ آنان، این است که آدمی برای کسی تمام شود...