انجمن پيپ ايران|تنها انجمن تخصصي پيپ توتون سيگاربرگ قهوه|پاسارگادتاباک

نسخه‌ی کامل: آلبومی دارم پر از عکس های تو
شما در حال مشاهده‌ی نسخه‌ی متنی این صفحه می‌باشید. مشاهده‌ی نسخه‌ی کامل با قالب بندی مناسب.
آلبومی دارم
پر از عکس های تو
که فقط پنجشنبه ها بازش می کنم

و می نشینم به تماشایت
قهوه ای را تلخ می نوشم
و با شیرینی نگاهت  
خودم را
به جمعه ای دیگر می رسانم ...

تو تنها دلخوشی
پنجشنبه های منی !