انجمن پيپ ايران|تنها انجمن تخصصي پيپ توتون سيگاربرگ قهوه|پاسارگادتاباک

نسخه‌ی کامل: قهوه و روشنفکری
شما در حال مشاهده‌ی نسخه‌ی متنی این صفحه می‌باشید. مشاهده‌ی نسخه‌ی کامل با قالب بندی مناسب.
تحقیقات نشان داده خوردن قهوه باعث پذیرش بیشتر سخنان مخالف با نظر خود می شود!

شاید معنای واقعی روشن فکری همین باشد که اوایل روشن فکران و مردمان اهل مطالعه به کافه می رفتند.