انجمن قهوه و پیپ پاسارگاد تاباك
درد و درمان - نسخه‌ی قابل چاپ

+- انجمن قهوه و پیپ پاسارگاد تاباك (http://www.pipeclubiran.com)
+-- انجمن: مباحث مربوط به پيپ (http://www.pipeclubiran.com/forumdisplay.php?fid=5)
+--- انجمن: انواع پيپ (http://www.pipeclubiran.com/forumdisplay.php?fid=6)
+---- انجمن: شعر پیپ (http://www.pipeclubiran.com/forumdisplay.php?fid=18)
+---- موضوع: درد و درمان (/showthread.php?tid=4464)درد و درمان - HERCUL - 2019/04/08

درد را از هرطرف بخوانی درد است...
پیپ را از هرطرف بخوانی درمان...