انجمن قهوه و پیپ پاسارگاد تاباك
تو می آیی و من می روم - نسخه‌ی قابل چاپ

+- انجمن قهوه و پیپ پاسارگاد تاباك (http://www.pipeclubiran.com)
+-- انجمن: مباحث مربوط به قهوه - قهوه جوش - قهوه ساز (http://www.pipeclubiran.com/forumdisplay.php?fid=1)
+--- انجمن: انواع قهوه (http://www.pipeclubiran.com/forumdisplay.php?fid=2)
+---- انجمن: شعر قهوه (http://www.pipeclubiran.com/forumdisplay.php?fid=17)
+---- موضوع: تو می آیی و من می روم (/showthread.php?tid=4427)تو می آیی و من می روم - khtpour - 2019/02/05

[تصویر:  157349_409.jpg]
آب در هاون کوبیدن است
اینکه من شعر بنویسم و تو فال قهوه بگیری
وقتی
آخر همه شعرهای من
تو می‌آیی
و تهِ همه فنجان‌های تو
من می‌روم
مهران پیرستانی