انجمن قهوه و پیپ پاسارگاد تاباك
ما معجزه ایم ، قدر این را بدانیم - نسخه‌ی قابل چاپ

+- انجمن قهوه و پیپ پاسارگاد تاباك (http://www.pipeclubiran.com)
+-- انجمن: مباحث مربوط به پيپ (http://www.pipeclubiran.com/forumdisplay.php?fid=5)
+--- انجمن: انواع پيپ (http://www.pipeclubiran.com/forumdisplay.php?fid=6)
+---- انجمن: شعر پیپ (http://www.pipeclubiran.com/forumdisplay.php?fid=18)
+---- موضوع: ما معجزه ایم ، قدر این را بدانیم (/showthread.php?tid=4079)ما معجزه ایم ، قدر این را بدانیم - salarsamadian - 2018/12/31

ما روزی هزار بار می میریم
در آتش اگر نسوزیم
دریا غرقمان میکند
از آلودگی اگر خفه نشویم
امواج از پا درمان می آورد
از گرانی اگر کمرمان نشکند
امیدهای واهی نابودمان میکند
ما مردمانی هستیم که هنوز لباس سیاه از تنمان در نیامده
بلای جدیدی بر سرمان می آید
معجزه ماییم که هنوز زنده ایم

#علی_قاضی_نظام

---
پینوشت :
کنج دنجی برای خودتان یا بسازید یا بیابید و از تلخی روزهای سخت دنیایتان به آن پناه ببرید
پیپ تان را چاق کنید و از غوطه ور شدن در حجم سیال دود و کلمات لذت ببرید و خودتان را
برای زدن به دل مشکلات پیش رو آماده کنید ، ما واقعا معجزه ایم