انجمن قهوه و پیپ پاسارگاد تاباك
پیپ انگلیسی - نسخه‌ی قابل چاپ

+- انجمن قهوه و پیپ پاسارگاد تاباك (http://www.pipeclubiran.com)
+-- انجمن: مباحث مربوط به پيپ (http://www.pipeclubiran.com/forumdisplay.php?fid=5)
+--- انجمن: انواع پيپ (http://www.pipeclubiran.com/forumdisplay.php?fid=6)
+---- انجمن: شعر پیپ (http://www.pipeclubiran.com/forumdisplay.php?fid=18)
+---- موضوع: پیپ انگلیسی (/showthread.php?tid=4075)پیپ انگلیسی - bernabea - 2018/12/16

از رویتر تا گلستان چند سال گذشته؟!
هنوز بوی پیپ ِانگلیسی می آید
بوی جورابِ چینی ی ِدم کرده ...
در پوتینِ واکس نخورده ی روسی

قندها راهم غسل دهیم...
این زبانِ تلخ ...
در هیچ کله پزی خریدار ندارد!!!

«فرانو»