انجمن قهوه و پیپ پاسارگاد تاباك
نیمه پنهان ماه - نسخه‌ی قابل چاپ

+- انجمن قهوه و پیپ پاسارگاد تاباك (http://www.pipeclubiran.com)
+-- انجمن: مباحث مربوط به پيپ (http://www.pipeclubiran.com/forumdisplay.php?fid=5)
+--- انجمن: انواع پيپ (http://www.pipeclubiran.com/forumdisplay.php?fid=6)
+---- انجمن: شعر پیپ (http://www.pipeclubiran.com/forumdisplay.php?fid=18)
+---- موضوع: نیمه پنهان ماه (/showthread.php?tid=3964)نیمه پنهان ماه - salarsamadian - 2018/10/28

شب به سایه می خزد
عبور می کنند
بی شکیب این ستارگان در به در
وقتی که ماه
عاشقانه هایش را کنج تاریک آسمان
برای شهاب سنگی زمزمه می کند
من پیپم را نفس می کشم
و از خیل آن همه چشمک چشم می پوشم
در حسرت آن چند ثانیه ی گداخته ی آسمان
و کیست که بداند در نیمه پنهان ماه رودهای جاری اشک به کجا سرازیرند