انجمن قهوه و پیپ پاسارگاد تاباك
توتون های میکسچر ماسترو رحیمی - نسخه‌ی قابل چاپ

+- انجمن قهوه و پیپ پاسارگاد تاباك (http://www.pipeclubiran.com)
+-- انجمن: مباحث مربوط به پيپ (http://www.pipeclubiran.com/forumdisplay.php?fid=5)
+--- انجمن: بررسی توتون (http://www.pipeclubiran.com/forumdisplay.php?fid=10)
+--- موضوع: توتون های میکسچر ماسترو رحیمی (/showthread.php?tid=3962)توتون های میکسچر ماسترو رحیمی - pasargadtabac - 2018/10/26

توتون های جدید میکس ماسترو رحیمی با قیمت های اقتصادی بسیار مناسب رسید

۰۹۳۵۲۲۰۰۰۷۷
Shy