انجمن پيپ ايران|تنها انجمن تخصصي پيپ توتون سيگاربرگ قهوه|پاسارگادتاباک

نسخه‌ی کامل: امروز طعم بهار را چشیدم
شما در حال مشاهده‌ی نسخه‌ی متنی این صفحه می‌باشید. مشاهده‌ی نسخه‌ی کامل با قالب بندی مناسب.
امروز طعم بهار را چشیدم
"تو" هم قدم من بودی و لبخند های کشنده ات را نثار قلب من میکردی...!
دلم میخواست چیزی فراتر از دستانت در دستانم باشد...
امروز خیابان های شهر بوی خنده های ما را میداد...بوی خاطراتمان...
امروز پازل قشنگی بود!منوتو و فقط یک فنجان قهوه ...
"تو" شانه هایت را در تقاطع شانه های من و گونه هایت را بر روی لب های من چه قدر باسلیقه چیده بودی...
امروز فهمیدم که خنده های "تو" را باید برای بهار امسال قاب کرد...!