انجمن قهوه و پیپ پاسارگاد تاباك

نسخه‌ی کامل: ما معجزه ایم ، قدر این را بدانیم
شما در حال مشاهده‌ی نسخه‌ی متنی این صفحه می‌باشید. مشاهده‌ی نسخه‌ی کامل با قالب بندی مناسب.
ما روزی هزار بار می میریم
در آتش اگر نسوزیم
دریا غرقمان میکند
از آلودگی اگر خفه نشویم
امواج از پا درمان می آورد
از گرانی اگر کمرمان نشکند
امیدهای واهی نابودمان میکند
ما مردمانی هستیم که هنوز لباس سیاه از تنمان در نیامده
بلای جدیدی بر سرمان می آید
معجزه ماییم که هنوز زنده ایم

#علی_قاضی_نظام

---
پینوشت :
کنج دنجی برای خودتان یا بسازید یا بیابید و از تلخی روزهای سخت دنیایتان به آن پناه ببرید
پیپ تان را چاق کنید و از غوطه ور شدن در حجم سیال دود و کلمات لذت ببرید و خودتان را
برای زدن به دل مشکلات پیش رو آماده کنید ، ما واقعا معجزه ایم